Program

program zjazd polonistów 2020

Z przykrością musimy poinformować, że zgodnie z zarządzeniem Rektora UW w sprawie przeciwdziałania rozwojowi epidemii koronawirusa, wszystkie konferencje zaplanowane do 30 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Warszawskim zostają odwołane. Zarządzenie dotyczy również Zjazdu Polonistów, który z związku z zaistniałą sytuacją jesteśmy zmuszeni odwołać. Zjazd odbędzie się w późniejszym terminie, o którym poinformujemy najszybciej, jak to będzie możliwe.

Zjazd Polonistów, 26-28 marca 2020 r.

Polonistyka „tu i teraz”. Krajobraz po ustawie 2.0

25 marca 2020 roku

10:00-17:00 – Warsztaty nt. humanistyki cyfrowej i dokumentacji elektronicznej (IBL PAN). W trakcie warsztatów planowana jest przerwa obiadowa. Szczegółowy program zostanie podany na początku marca. 

26 marca 2020 roku

9.00 – uroczyste otwarcie Zjazdu (z udziałem Rektora UW i Dziekana Wydziału Polonistyki)

9.30 – wystąpienia programowe

Panele: Każdy panel otwiera półgodzinne wystąpienie wstępne, stanowiące ramę dyskusji panelistów. Otwartą i spontaniczną dyskusję uznajemy za równie ważny element paneli, co głosy zaplanowane i przygotowane wcześniej.

Obrady odbywają się w auli starego BUW-u na terenie UW.

PANEL I 10:00-13:00
Polonistyka – sytuacja dyscypliny

Moderator: Andrzej Skrendo (USz)

Referat: Magdalena Rembowska-Płuciennik (IBL PAN)

Uczestnicy: Ryszard Nycz (UJ), Tomasz Chachulski (IBL PAN, UKSW), Marcin Cieński (UWr), Anna Legeżyńska (UAM), Danuta Ulicka (UW), Maciej Eder (IJP PAN)

– konsekwencje „zwrotu kulturowego”

– historie literatury polskiej: „dawna” i „nowa”

– „skrzynki z narzędziami” – jak ich używać?

– interdyscyplinarność – transdyscyplinarność – postdyscyplinarność

– polonistyka i standardy naukowości

10.00-11.00 – referat i 3 wystąpienia panelowe

11.00-11.30 – przerwa kawowa

11.30-13.00 – 3 wystąpienia panelowe i dyskusja

PANEL II 15:00-18:00
Polonistyka między polityką a praktyką społeczną

Moderator: Andrzej Mencwel (UW)

Referat: Michał Kuziak (UW)

Uczestnicy: Krystyna Pietrych (UŁ), Dariusz Skórczewski (KUL), Krzysztof Kłosiński (UŚ), Jolanta Antas (UJ), Jerzy Bralczyk (UW)

– językowe i kulturowe konsekwencje redefinicji autorytetu

– polityczność (ale jaka?) polonistyki

– polonistyka a sfera publiczna

– polonistyka a kapitał kulturowy i społeczny Polaków

– kanon czy kanony?

15.00-16.10 – referat i 3 wystąpienia panelowe

16.10-16.30 – przerwa kawowa

16.30-18.00 – 3 wystąpienia panelowe i dyskusja

18.30 – uroczysta kolacja (Klub Profesorski UW)

27 marca 2020 roku

PANEL III 9:30-13:00
Polonistyka – perspektywy lokalności i globalizacji (języka, literatura, kultura)

Moderator: Paweł Rodak (UW)

Referat: Filip Mazurkiewicz (UŚ)

Uczestnicy: Jens Herlth (UNI FR), Dariusz Galasiński (UAM), Alicja Nagórko (UJ), Arent van Nieukerken (UvA), Jarosław Ławski (UwB)

– językowe konsekwencje „global nation”

– polonistyka w kontekstach międzynarodowych; waga perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej

– język polski a kultury

– szanse literatury polskiej na globalnym rynku (np. – „Azja patrzy na polonistykę”)

9.30-10.30 – referat i 3 wystąpienia panelowe

10.30-11.00 – przerwa kawowa

11.00-13.00 – 3 wystąpienia panelowe i dyskusja

13.00-15.00 – przerwa obiadowa

PANEL IV 15:00-18:00
Polonistyka w świecie nowych mediów i nowych tendencji kulturowych

Moderator: Inga Iwasiów (USz)

Referat: Ewa Szczęsna (UW)

Uczestnicy: Adam Dziadek (UŚ), Grzegorz Grochowski (IBL PAN), Weronika Kostecka (UW), Marta Tomczok (UŚ), Agnieszka Mrozik (IBL PAN), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)

– język w sieci: zmiany i tendencje rozwojowe

– język i literatura w środowisku cyfrowym

– perspektywa obiegów (popularne – wysokie? Mainstream? Literatura dla dzieci i młodzieży): transformacje i relacje

– literatura i wyzwania wizualności

15.00-16.10 – referat i 3 wystąpienia panelowe

16.10-16.30 – przerwa kawowa

16.30-18.00 – 3 wystąpienia panelowe i dyskusja

18.15-20.00: spotkanie Polonistyka pisarzom – pisarze polonistyce: (prowadzenie – Żaneta Nalewajk), Wydział Polonistyki UW – Biblioteka im. W.Borowego

28 marca 2020 roku

PANEL V 9:00-11:30
Polonistyka cyfrow
a

Moderator: Maciej Maryl (IBL PAN)

Referat: Adam Pawłowski (UWr)

Uczestnicy: Joanna Byszuk (IJP PAN), Dorota Fortuna (BN), Agnieszka Karlińska (UW), Piotr Marecki (UJ), Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN), Tomasz Umerle (IBL PAN), Aleksandra Kil-Matlak (UWr)

– cyfrowa dokumentacja literacka jako infrastruktura dla humanistyki

– analogowe i cyfrowe formy organizacji wiedzy i ich wpływ na poznanie naukowe

– źródła cyfrowe dla historii literatury – współpraca badaczy i instytucji dziedzictwa kulturowego

– nowe edytorstwo – tekst jako dane

– interdyscyplinarne laboratorium jako nowa forma organizacji prac badawczych

– cyfrowe narzędzia analizy tekstu: perspektywy dla teorii i historii literatury

9.00-10.00 – referat i 3 wystąpienia panelowe

10.00-11.00 – dyskusja

11.00-11.30 – przerwa kawowa

PANEL VI 11:30-15:00
Wobec realiów edukacji i poszukiwań nowej formuły uniwersytetu

Moderator: Anna Janus-Sitarz (UJ)

Referat: Tomasz Majewski (UJ)

Uczestnicy: Jacek Popiel (UJ), Ryszard Koziołek (UŚ), Renata Przybylska (UJ), Daniel Zych, Bogumiła Kaniewska (UAM)

– nowe warunki edukacji polonistycznej

– inkluzywna i eksluzywna wizja nauczania polonistycznego

– konieczność rewolucji? warunki i możliwości obecności polonistyki na uniwersytecie

– poloniści i rynek pracy

– po ustawie 2.0 (modele dyscypliny i kariery naukowej, ewaluacja w humanistyce)

11.30-12.30 – referat i 3 wystąpienia panelowe

12.30-13.00 – przerwa kawowa

13.00-15.00 – 3 wystąpienia panelowe i dyskusja

15.00 – zamknięcie Zjazdu

Przedstawienie tez podsumowujących zjazd, dyskusja, zatwierdzenie dokumentu (adresowanego do: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiednich komisji Sejmu i Senatu RP, rektorów uczelni)

16.00 – spektakl teatralny zarezerwowany dla uczestników Zjazdu

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close